Jesteś tutaj

Kozyavkin Volodymyr

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Kozyavkin Volodymyr – Dyrektor Międzynarodowej Kliniki Leczenia Rehabilitacyjnego, Członek Korespondent Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy, Doktor Nauk Medycznych, Profesor Katedry Rehabilitacji Narodowej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego im. P. Szupyka, Bohater Ukrainy, Zasłużony Działacz Nauki i Techniki Ukrainy, Laureat Państwowej Premii Ukrainy.

Pan Volodymyr jest autorem zasadniczo nowej technologii leczenia chorych na dziecięce porażenie mózgowe – Systemu Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej, znanego na świecie jako „Metoda Kozyavkina”. Wspomniany system rehabilitacyjny został oficjalnie uznany w Ukrainie oraz, dzięki swojej skuteczności, zdobył szeroki autorytet międzynarodowy. Poprzez stymulację kompensacyjnych możliwości organizmu dziecięcego oraz aktywowanie plastyczności mózgu system stwarza w organizmie dziecka nowy funkcjonalny stan, który otwiera możliwości do szybkiego ruchowego i psychicznego rozwoju dziecka. Ponad 40 tysięcy pacjentów z 53 krajów świata leczono według tego systemu ze stabilnie pozytywnym wynikiem. W encyklopedycznym wydaniu dotyczącym ortopedii dziecięcej pod redakcją prof. Nitharda „Metoda Kozyavkina” weszła do czwórki najskuteczniejszych konserwatywnych sposobów rehabilitacji pacjentów z dziecięcym porażeniem mózgowym.

Kozyavkin Volodymyr to znany naukowiec i badacz, profesjonalista z dziedzinie neurologii oraz rehabilitacji medycznej. Ukształtowana pod jego kierownictwem Truskawiecka Szkoła Rehabilitacji jest znana nie tylko w Ukrainie, a również w wielu krajach świata. Jest autorem ponad 150 drukowanych prac i 7 monografii. Naukowe badania zespołu, na czele którego on stoi, są ściśle związane z procesem leczniczym i są skierowane na twórczy rozwój i doskonalenie opracowanego systemu rehabilitacji.
 
Pod jego kierownictwem zrealizowano nowoczesne podejście do trenowania ruchów człowieka i kształtowanie prawidłowego ruchowego stereotypu z zastosowaniem kostiumu korekcji ruchów „Spirala”.

W celu podwyższenia efektywności treningów funkcji ruchowych opracowano specjalizowane komputerowe gry rehabilitacyjne, które znacznie podnoszą motywację pacjentów do aktywnego udziału w procesie rehabilitacji.

W celu bardziej szczegółowej analizy osobliwości biomechaniki ruchów pacjentów z porażeniem mózgowym opracowano telemetryczny system analizy ruchów, który pozwala na zdalnie zmierzenie ruchów w wielu stawach kończyn jednocześnie.

Pod jego kierownictwem opracowano i zastosowano na praktyce elektroniczną kartę medyczną, w której przechowują się i są dostępne dla operatywnej analizy informacje o stanie pacjenta, a także program monitoringu zmian, który odzwierciedla dynamikę zmian stanu pacjenta w trakcie leczenia w Międzynarodowej Klinice Leczenia Regeneracyjnego.

Prace naukowe Kliniki są prowadzone w ścisłej współpracy z Kijowską Medyczną Akademią Kształcenia Podyplomowego im. P. Szupyka, Ukraińskim Naukowo-Badawczym Instytutem Klinicznej i Eksperymentalnej Neurologii i Psychiatrii, Lwowskim Uniwersytetem Medycznym, Dziecięcym Centrum w Monachium, Instytutem w Karolinie i in. Jednym z aktualnych zadań jest przeprowadzenie, wspólnie z autorytatywnymi zakładami medycznymi świata, ślepego randomizowanego klinicznego badania skuteczności systemu leczenia Metodą Kozyavkina zgodnie ze standardami medycyny opartej na dowodach.

System Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej przedstawiono podczas wielu krajowych i międzynarodowych kongresów i konferencji, między innymi Europejskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Neurologów Dziecięcych, Amerykańskiego Kongresu Rehabilitacji, Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Neurologicznych oraz wielu innych.

W marcu 2009 roku ukraiński system rehabilitacji omawiano na Międzynarodowej konferencji dotyczącej kwestii społecznej adaptacji osób niepełnosprawnych w Brukseli w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Konferencja została objęta patronatem Wiceprezydenta Parlamentu Europejskiego pana Marka Siwca, który osobiście zaprosił profesora V. Kozyavkina do przedstawienia ukraińskiej technologii intensywnej rehabilitacji.

Volodymyr Kozyavkin w roku 1992 obronił pracę doktorską pn. „Terapia manualna w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym”, a w roku 1996 obronił pracę habilitacyjną pn. „Strukturalno-funkcjonalne naruszenia struktur mózgowych i rdzeniowych przy dziecięcym porażeniu mózgowym oraz system rehabilitacji tych chorych”.

W roku 1999 wybrano go na stanowisko profesora katedry rehabilitacji i leczenia uzdrowiskowego Narodowej Akademii Medycznej Kształcenia Podyplomowego im. P. Szupyka.

Naukowa i praktyczna działalność Volodymyra Kozyavkina została wyróżniona wieloma nagrodami. W roku 1994 przyznano mu honorowy tytuł „Zasłużony działacz nauki i techniki Ukrainy”.

W roku 1999 za cykl prac naukowych pn. „Organiczne urazy układu nerwowego u dzieci. Opracowanie i zastosowanie na praktyce nowych metod diagnostyki, leczenia, profilaktyki, rehabilitacji medycznej oraz adaptacji społecznej” został wyróżniony dyplomem Państwowej Premii Ukrainy w Dziedzinie Nauki i Techniki.

W sierpniu 2001 roku za wybitne osobiste osiągniecia wobec Ukrainy w zakresie rozwoju nauk medycznych, opracowanie zasadniczo nowych metod leczenia i rehabilitacji chorych z organicznym porażeniem układu nerwowego nakazem Prezydenta Ukrainy profesorowi Volodymyrovi Kozyavkinu przyznano tytuł Bohatera Ukrainy i wręczono order Państwa.

Profesor Volodymyr Kozyavkin również został odznaczony orderem Narodowego Funduszu „Ukraina-dzieciom” oraz medalem Bawarskiego Państwowego Ministerstwa Pracy i Porządku Społecznego „Za zasługi w kwestii pomocy dzieciom z ograniczonymi możliwościami”. W roku 2006 nagrodzony orderem Jarosława Mądrego V klasy, a w grudniu 2009 roku honorowym dyplomem Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Członek Korespondent Narodowej Akademii Nauk Medycznych Ukrainy, wybrany dnia 28.11.2011 roku, specjalność – neurorehabilitacja.