Jesteś tutaj

Wskazania i przeciwwskazania

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wskazania do leczenia:

 1. Dziecięce porażenie mózgowe (wszystkie formy, w tym diplegia spastyczna, podwójna hemiplegia, hemiplegia, hemipareza, parapareza, atoniczno-astatyczna, mieszana, hiperkinetyczna oraz inne formy)
 2. Opóźnienie rozwoju ruchowego dziecka we wczesnym wieku
 3. Skutki urazów czaszkowo-mózgowych, naruszeń krążenia mózgowego oraz neuroinfekcji w okresie zjawisk pozostałościowych
 4. Bóle głowy, migreny
 5. Osteochondroza, spondyloza z wyrażonymi syndromami mięśniowo-tonicznymi, naruszeniami bólowymi, ruchowymi, odczuwalnymi i naczyniowymi   
 6. Wtórne wisceropatie wertebrogenne (cardialgie, astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli, dyskineza układu żołądkowo-jelitowego i in.)
 7. Schorzenia stawów obwodowych o charakterze niezapalnym (artropatie, artrozy) nie w okresie zaostrzenia
 8. Skoliotyczna postawa u dzieci, skolioza I-II stopnia
 9. Schorzenia obwodowego układu nerwowego (plexitis, polineuropatie, neuropatie o różnej etiologii) nie w okresie zaostrzenia.

Przeciwwskazania:

 1. Guzy układu nerwowego i organów wewnętrznych.
 2. Specyficzne i niespecyficzne infekcyjne choroby kręgosłupa i stawów (gruźlica, bruceloza, tularemia, choroby reumatyczne, zapalenie szpiku, wyraźna osteoporoza).
 3. Osteo-, spondylopatie o różnej etiologii (hormonalne, metaboliczne).
 4. Ostre i podostre zapalenia rdzenia kręgowego i jego błon. 
 5. Uszkodzenia kręgosłupa, kości i stawów w okresie zaostrzenia.
 6. Stan po operacji kręgosłupa (do roku).
 7. Spondylolisteza wyżej II stopnia.
 8. Przepuklina międzykręgowa z sekwestracją jądra miażdżystego, kompresją rdzenia kręgowego.
 9. Hydrocefalia w stadium dekompensacji.
 10. Epilepsja z częstymi, ciężkimi atakami i zmianą osobowości.
 11. Wyraźnie skoliotyczne deformacje kręgosłupa, powyżej II stopnia.
 12. Zespół nabytego niedoboru odporności